Anasayfa
Genel Cerrahi Anabilim Dalı web sayfasına hoşgeldiniz.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1964 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik teorik ve pratik dersler yanında mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi faaliyetleri de yürütülmektedir. Bugüne kadar 131 hekime Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi verilmiştir.

Anabilim Dalımız Türk Tıbbının Genel Cerrahi alanındaki birçok bilimsel yeniliklerine öncülük etmiştir. TÜBİTAK verilerine göre son on yılda en fazla Uluslararası yayın sahibi olması bunun bir göstergesidir. Klinik çalışmalar yanında giderek artan sıklıkta deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte son zamanlarda sepsis, pankreatit, yanık, cerrahi infeksiyon, gen tedavivisi yöntemleri, minimal invazif cerrahi, tıpta yapay zek uygulamaları ile ilgili klinik ve deneysel araştırmalar yürütülmektedir.

Akademik program dahilinde yapılan periyodik eğitim toplantıları (dergi klübü, olgu sunumu, mortalite toplantıları, araştırma toplantıları, diğer anabilim dalları ile yapılan ortak toplantılar) yanında zaman zaman yurtiçi ve yurtdışından gelen misafir öğretim üyeleri tarafından verilen dersler ve konferanslar da düzenlenmektdir. Bir önceki hafta yapılan tüm ameliyatların tartışıldığı ve tüm yıl yapılan "haftalık vakaların gözden geçirilmesi saati" bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, asistan ve stajyer hekimlerin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır.

Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar asistana verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Asistan eğitimi ile ilgili detaylı bilgileri içeren kılavuz, Anabilim Dalı Başkanlığından edinilebilir.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
06100 Hacettepe Ankara